Τι ακριβώς είναι η θεραπεία με αιμοπεταλια

Είναι η θεραπεία με πλάσμα αίματος πλούσιο σε αιμοπετάλια.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα κύτταρα του δικού μας αίματος, τα οποία με κατάλληλη επεξεργασία, ελευθερώνουν ποικιλία αυξητικών παραγόντων που επιδρούν στα βλαστοκύτταρα της τρίχας, διατάζοντας τα, να παράγουν τα βασικά της συστατικά και κυρίως κερατίνη. Αυτό δεν το κάνει καμία άλλη μέθοδος.

Τα μαλλιά έτσι, όχι μόνον σταματούν να πέφτουν, αλλά οι αδύναμες και λεπτές τρίχες δυναμώνουν και αποκτούν όγκο. Έτσι και σταματά η τριχόπτωση και τα μαλλιά αποκτούν όγκο.

Όπως κάθε θεραπεία όμως πρέπει να επαναλαμβάνεται δύο η τρείς φορές τον χρόνο για καλύτερο αποτέλεσμα και σπανίως μία φορά μόνον.

Όλες οι θεραπείες σε ποσοστό ανθρώπων 25% περίπου δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.

Ποιες είναι οι προυποθέσεις για να κάνει κάποιος θεραπεία με αιμοπεταλια

Εφόσον είναι το δικό μας αίμα, ο καθένας που έχει τρχόπτωση, η αδύναμα μαλλιά, μπορεί να κάνει την θεραπεία, διότι δεν προκαλεί καμία αντίδραση, αρκεί να μην έχει σοβαρή πάθηση στο αίμα, ή να βρίσκεται υπό θεραπεία για κακοήθη νόσο. Εχει σημασία ο αριθμός των αιμοπεταλίων που έχει κάποιος στο αίμα αν και κάνουμε συμπύκνωση στο τελικό διάλυμα που χρησιμοποιούμε.

Σε κάθε συνεδρία, δίνεις λίγο αίμα στο οποίο κάνουμε φυγοκέντρηση και παίρνουμε τα αιμοπετάλια τα οποία περιέχουν αυτούς τους παράγοντες. Η θεραπεία γίνεται ανάμεσα στα αδύναμα μαλλιά κάνοντας επιφανειακές ενεσούλες μετά από τοπική αναισθησία. Την ίδια μέρα μπορείς να επιστρέψεις στην εργασία σου.

Τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται μετά τρεις μήνες εφόσον δράσει η θεραπεία και δεν είναι σε όλους πάντα του ίδιου βαθμού.