“Χρησιμοποιούμε το Hotjar για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε αυτήν την υπηρεσία και την εμπειρία. Το Hotjar είναι μια τεχνολογική υπηρεσία που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών μας (π.χ. πόσο χρόνο ξοδεύουν σε ποιες σελίδες, ποιους συνδέσμους επιλέγουν για κλικ, τι κάνουν και τι δεν αρέσει στους χρήστες κ.λπ.) και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την υπηρεσία μας με σχόλια χρηστών. Το Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μας και τις συσκευές τους. Αυτό περιλαμβάνει ένα τη διεύθυνση IP της συσκευής (που υποβλήθηκε σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας και αποθηκεύτηκε σε μη αναγνωρισμένη μορφή), το μέγεθος οθόνης της συσκευής, τον τύπο συσκευής (μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής), τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, τη γεωγραφική τοποθεσία (μόνο για τη χώρα) και την προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του ιστότοπού μας. Το Hotjar αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας σε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη. Το Hotjar απαγορεύεται συμβατικά να πωλεί οποιοδήποτε από τα δεδομένα που συλλέγονται για λογαριασμό μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «σχετικά με το Hotjar» του Hotjar’s support site.”