Τι είναι γυναικομαστία;

Η γυναικομαστία είναι η αύξηση των μαστών στους άρρενες εφήβους, όπου το στήθος τείνει να λάβει γυναικεία μορφή. Πολλές φορές συνυπάρχει και με αύξηση της άλω η και της θηλής. Συνήθως αφορά και τούς δύο μαστούς.

Τα αίτια είναι ορμονικά και συνήθως αποκαθίστανται από μόνα τους, πλήν όμως η γυναικομαστία παραμένει. Επιτείνεται δε, εάν συνυπάρχει και παχυσαρκία, η ανθυγειηνή διατροφή, πράγμα όχι σπάνιο σήμερα.

Επιδρά η γυναικομαστία στο ψυχισμό του έφηβου;

Είναι βέβαια ευνόητο, ότι ο έφηβος με γυναικομαστία, αποκτά ιδιαίτερο ψυχολογικό πρόβλημα, που επηρεάζει σοβαρά την κοινωνικότητά του, την αυτοεκτίμηση, η ακόμη καί την φυλετική του ταυτότητα.

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο οι γονείς να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να επισκεφθούν τον πλαστικό χειρουργό. Προηγουμένως είναι απαραίτητη μια ορμονική εξέταση και ενίοτε μια μαστογραφία, αν κριθεί απαραίτητη.

Εάν υπάρχουν σοβαρές ορμονικές διαταραχές, πρέπει πρώτα να διορθωθούν

Είναι απλή επέμβαση;

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι απλή λιποαναρρόφηση, η συνδυασμός και με αφαίρεση τμήματος του μαζικού αδένα, οπότε γίνεται μιά μικρή τομή γύρω από την θηλή, ώστε να μην φαίνεται.

Τέλος αν η γυναικομαστία είναι εκτεταμένη, μπορεί να χρειασθεί κανονική μειωτική επέμβαση του στήθους. Η επέμβαση αναλόγως της βαρύτητας της θα γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία.

Γενικώς δεν είναι βαριά επέμβαση και ο χρόνος αποθεραπείας είναι σύντομος (τρείς μέρες) και χωρίς προβλήματα. Ο έφηβος φορά ειδικό γιλέκο γιά δέκα μέρες και απέχει από την γυμναστική γιά είκοσι μέρες. Το στήθος παίρνει την τελική του μορφή σε έναν μήνα.