Νέα Μαλλιά Μετά Απο Θεραπεία Καρκίνου
July 20, 2016
Χαρακτηριστικά Μαλλιών & Μεταμόσχευση
July 20, 2016
Η ουλή δεν είναι φυσιολογικό δέρμα ούτε έχει φυσιολογικά νέυρα και αγγεία σε διάταξη και αριθμό. Άρα η μεταμόσχευση μαλλιών θεωρητικά δεν έχει γόνιμο έδαφος Επειδή όμως η χρήση διατατηρα δέρματος σαν λύση δεν γίνεται εύκολα αποδεκτή και εφόσον η ουλή είναι μικρών διαστάσεων η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να γίνει υπό την προϋπόθεση δημιουργίας ειδικών υποδοχών που ουσιαστικά την μικραίνουν σε έκταση. Επιβάλλεται η χρήση πολύτριχων μοσχευμάτων με την fut.