Η μεταμόσχευση μαλλιών STRIP ή FUT είναι η συνηθέστερη μέθοδος μεταμόσχευσης σε όλον τόν κόσμο.
Αυτό καί μόνον δείχνει πόσο αξιόπιστη και σχεδόν αναντικατάστατη είναι.

Η μέθοδος αυτή είναι η κάτ' εξοχήν μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών σέ όλον τόν κόσμο. Αυτό καί μόνον δείχνει πόσο αξιόπιστη καί σχεδόν αναντικατάστατη είναι.
Η λήψη τών μοσχευμάτων γίνεται μέ επιφανειακή τομή στό πίσω μέρος τού τριχωτού σέ συγκεκριμένο σημείο σταθερής τριχοφυίας, κατόπιν τοπικής αναισθησίας, η και με μέθη την οποία χορηγεί αναισθησιολόγος.
Με την μέθη όλη η επέμβαση γίνεται απολύτως ανώδυνη. Η εξέλιξη των τοπικών αναισθητικών σήμερα προσφέρει και μία ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία.
Η επούλωση τής τομής γίνεται με ειδική τεχνική πού αφήνει ανεπαίσθητο ίχνος χαμένο μέσα στά μαλλιά. Η ειδική αυτή τεχνική ονομάζεται τριχοφυτική σύγκληση και επιτρέπει να φυτρώνουν τρίχες μέσα από την τομή έτσι ώστε να μην φαίνεται η τομή.
Σίγουρα δημιουργείται κάποιος πιθανός δισταγμός στο άκουσμα μιάς τομής όμως τα πλεονεκτήματα αυτής τής μεθόδου είναι πολλά.
Το μεγαλύτερο είναι αφένος μέν η απόλυτη δυνατότητα του ιατρού να μεγιστοποιεί στα πλαίσια του εφικτού τις δυνατότητες αποδόσεως ενός μοσχεύματος εάν μάλιστα ή τρίχα είναι σχετικά αδύναμη καί αφεταίρου ή λήψη πολύ μεγάλου αριθμού τριχών.
Ακολούθως και μετά την τοπική αναισθησία δημιουργεί τις αντίστοιχες υποδοχές με τέτοια κατεύθυνση και κλίση πού νά εξασφαλίζει απόλυτο φυσικό αποτέλεσμα.

Η μεγαλύτερη επιτυχία στήν μεταμόσχευση μαλλιων είναι νά μήν αναγνωρίζει ό παρατηρητής ότι έχει γίνει μεταμόσχευση.


Τό θέμα τής πυκνότητας παρότι σήμερα χάρις στά λεπτότερα εργαλεία έχει δώσει αξιοπρεπέστατα αποτελέσματα συνήθως χρειάζεται καί δεύτερο στάδιο γιά κάτι ακόμη καλύτερο πόσο μάλλον άν συνεχίζεται η τριχόπτωση. Ο αριθμός των τριχών που μεταμοσχεύονται με την τεχνική αυτή μπορεί να φθάσει τις 7500 τρίχες σε μία μόνο επέμβαση.
Οι μεταμοσχευθείσες τρίχες μπορεί να έχουν ακόμα και το αρχικό τους μήκος αν το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Όμως αυτό είναι ανευ σημασίας, διότι οι τρίχες ανανεώνονται άμεσα μετα την επέμβαση.
Ολοκληρώνοντας αυτή τήν ενημέρωση καί μετά πολύχρονη εμπειρία ή μέθοδος FUT έχει παγκοσμίως γίνει ή πρώτη επιλογή τού ιατρού στήν αντιμετώπιση τού προβλήματος τής αλωπεκίας.