Η μεταμόσχευση μαλλιών FUE είναι η επιτομή των επεμβάσεων εμφύτευσης μαλλιών. Είναι περισσότερο γνωστή και ευρέως διαδεδομένη λόγω της απουσίας τομής (με την εννοια μιας συνεχούς γραμμής). Για αυτό και πολλές φορές ακούγεται σαν μεταμόσχευση μαλλιών χωρίς τομή.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο την προτιμούν οι περισσότεροι υποψήφιοι, καθώς στη δότρια περιοχή μετά τη λήψη των μοσχευμάτων δεν υπάρχει τίποτα παρά ανεπαίσθητα, μικρά, πρακτικά αόρατα σημάδια.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει η εικόνα της δότριας περιοχής, να είναι το αποκλειστικό κριτήριο, για την επιλογή της μεθόδου μεταμόσχευσης μαλλιών.

Για κάθε περιστατικό έχει τεράστια σημασία η σωστή επιλογή της μεθόδου εμφύτευσης, πράγμα που είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και χαρακτηριστικών.

Το κυριότερο κριτήριο είναι η ποιότητα της δότριας περιοχής όσον αφορά την ποιότητα της τρίχας, την πυκνότητα της. Ταυτόχρονα εξετάζουμε το μέγεθος του ελλείματος στην λήπτρια περιοχή.

Πότε εφαρμόζεται η μέθοδος FUE

Εάν η τρίχα είναι πολύ λεπτή ή πολύ σγουρή και η πυκνότητα αραιή ή το μέγεθος του ελλείματος της λήπτριας πολύ μεγάλο, τότε το περιστατικό είναι ακατάλληλο για εφαρμογή της μεθόδου FUE.

Σε κάθε διαφορετική περίπτωση, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί.

Η διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών με τη μέθοδο FUE περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  • Ξυρίζουμε την δότρια περιοχή σε έκταση τόση που να επιτρέπει να πάρουμε τον αριθμό των μοσχευμάτων που χρειάζονται. Αυτή η έκταση μπορεί να περιλαμβάνει σχεδόν όλη την πίσω περιοχή της κεφαλής καθώς και μέρος των πλαγίων. Εαν το ξύρισμα αποτελεί πρόβλημα τότε γίνεται σε μικρότερη περιοχή που κρύβεται μέσα στα μαλλιά.
  • Ακολούθως γινεται η τοπική αναισθησία στην δότρια και λήπτρια περιοχή.
  • Κατόπιν αφαιρούμε τα μοσχεύματα κατά μονάδες και τα επεξεργαζόμαστε κατάλληλα.
  • Τέλος ανοίγουμε τις υποδοχές με πολύ λεπτό εργαλείο, διαμέτρου κάτω του χιλιοστου, και τοποθετούμε τα μοσχεύματα.

Πρόκειται για μια ατραυματική μέθοδο που εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις που προαναφέραμε δίνει άριστο αποτέλεσμα με πολύ καλή πυκνότητα σε συγκεκριμένο χώρο.

Η μέθοδος αυτή διαρκεί περισσότερη ώρα (περίπου 8 εως 10 ωρες) και έχει περίπου διπλάσιο κόστος.

Η μετεγχειρητική περίοδος είναι πολύ ήπια.