Μεταμόσχευση Μαλλιών-Ιστορία


Η μεταμόσχευση μαλλιών απασχόλησε τους ανθρώπους από τα αρχαία χρόνια. Οι πρώτες αναφορές έρχονται από τους Αιγύπτιους και τους Ελληνες. Τον 19ο αιώνα ο Γερμανός Dieffenbach, επιχειρεί κάποια μεταμόσχευση μαλλιών με άγνωστα αποτελέσματα και την οποία εξελλίσει ο Ιάπωνας Οkuda με μοσχεύματα δέρματος.
Η πρώτη σύγχρονη σκέψη και εφαρμογή στην μεταμόσχευση μαλλιών γίνεται το 1960, από τον Οretreich, o oποίος μεταφέρει ομάδες τριχοθυλακίων από το πισω μέρος της κεφαλής στην περιοχή του προβλήματος αποδεικνύοντας έτσι την επιβίωση τους. Ο τρόπος όμως της μεταφοράς ομάδων τριχοθυλακίων λόγω του αφύσικου αποτελέσματος, έχει πλέον εγκαταλειφθεί και έχει δώσει την θέση του στις σύγχρονες μεθόδους μεταμόσχευσης, όπου μεταφέρονται πλέον ξεχωριστά τριχοθυλάκια.

Πότε γίνεται Μεταμόσχευση Μαλλιών


 • Σε άντρες και γυναίκες με αραίωση μαλλιών λογω κληρονομικότητας
 • Σε άντρες με αλωπεκία (φαλάκρα) λόγω κληρονομικότητας
 • Για αποκατάσταση μετατραυματικών ουλών, η εγκαυμάτων στο τριχωτό της κεφαλής, ή αλλού στο σώμα.
 • Για αποκατάσταση ουλών στην κεφαλή, η στο πρόσωπο, λόγω γυροειδούς αλωπεκίας, όταν δεν αποδίδει η δερματολογική θεραπεία.
 • Σε σταδιακή υποχώρηση της μπροστινής γραμμής τριχών στο μέτωπο λόγω κληρονομικότητας ή επεμβάσεων όπως το Face lift.
 • Σε εκ γενετής αραίωση ή έλλειψη φρυδιών ή αλλαγή σχηματός τους και σε αποκατάσταση ελλειμάτων στα γένεια ή στο μουστάκι ή αλλού στο σώμα.Μάθετε για τις μεθόδους μεταμόσχευσης μαλλιών


Μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο FUE και τη μέθοδο STRIP ή FUT και διαλέξτε
σε συνεργασία με τον Δρ. Ι Ράπτη την καταλληλότερη για την περίπτωσή σας

Μέθοδος FUE Μέθοδος STRIP ή FUT

Πότε Δεν Μπορεί Να Γίνει Μεταμόσχευση Μαλλιών


 • Όταν υπάρχει διάγνωση διάχυτης αλωπεκίας
 • Όταν υπάρχει διάγνωση προχωρημένης σε εξέλιξη ουλωτικής αλωπεκίας
 • Όταν η δότρια περιοχή στο πίσω μέρος της κεφαλής είναι πολύ αραιή, λόγω του ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ φτωχό.
 • Όταν ο υποψήφιος για μεταμόσχευση, είναι σε θεραπεία για καρκίνο, η παίρνει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, για όσο χρόνο κάνει την θεραπεία
 • Όταν το ουλωτικό δέρμα στην κεφαλή η στο πρόσωπο, είναι μεγάλης έκτασης, η καταλαμβάνει όλο το πάχος του δέρματος και των ιστών που είναι από κάτω.
 • Όταν υπάρχει διάγνωση μολυσματικής δερματολογικής νόσου, η ανίατης δερματολογικής νόσου.
 • Όταν το προσδωκόμενο από τον υποψήφιο αποτέλεσμα είναι αδύνατον να επιτευχθεί, λόγω πολύ αραιής εκ γενετής δότριας περιοχής, η πολύ λεπτών τριχών, η τεραστίου κενού στο πάνω μέρος της κεφαλής η πολύ στενής σε ύψος (χαμηλής) δότριας περιοχής.
 • Εάν υπάρχει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που να μην επιτρέπει την λήψη τοπικής αναισθησίας
 • Εάν υπάρχει αλλεργία στην τοπική αναισθησία