Μεταμόσχευση Μαλλιών σε Άσπρα Μαλλιά
July 20, 2016
Η ψωρίαση είναι χρόνια ασθένεια που μπορεί να αφόρα εκτός του δέρματος και τις αρθρώσεις. Το δέρμα με ψωρίαση είναι φλεγμονώδες χωρίς βέβαια λοίμωξη αλλά με αυξημένο αριθμό βακτηριδίων. Το δέρμα με ψωρίαση έχει μια δυσκολία στην αποκατάσταση του μετά από τραυματισμό. Δεν χειρουργούμε επάνω στο ψωριασικό δέρμα. Αν υπάρχει ενεργός ψωρίαση πρέπει να προηγείται θεραπεία για 2 εβδομάδες πριν την μεταμόσχευση μαλλιών. Γενικά η μεταμόσχευση δεν αντενδείκνυται. Μπορεί όμως να υπάρχει προσωρινή επιδείνωση της ψωρίασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις χορηγείται πάλι αντιψωριασική θεραπεία χωρίς να επηρεάζει το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης.