Διατροφή Μετά Τη Μεταμόσχευση Μαλλιών
July 20, 2016
Μεταμόσχευση Μαλλιών στις ουλές
July 20, 2016
Αρχική Δρ.Ι.Ράπτης Ανάπλαση μαλλιών Συχνές Ερωτήσεις Αισθητική χειρουργική Επικοινωνία Μεταμόσχευση Μαλλιών-Καρκίνος Η μεταμόσχευση μαλλιών στο ακτινοβολημένο λόγω καρκίνου δέρμα Η επέμβαση προϋποθέτει να υπάρχει γνώση του είδους του καρκίνου και της πορείας της νόσου είτε δερματικής είτε ενδοκρανιακής. Με την βεβαίωση ενός ιάσιμου δέρματος η μεταμόσχευση επιτρέπεται. Σαν μέθοδο επιλέγουμε την fut [strip] διότι υπάρχει λόγω ακτινοβολίας μικροαγγειακή βλάβη και συνεπώς πρέπει να επιχειρούμε σε μικρή περιοχή δότριας και να προτιμούμε μεγαλύτερα μοσχεύματα. Η περιοχή που τοποθετούμε τα μοσχεύματα επίσης μειονεκτεί για τον ίδιο λόγο και άρα περιμένουμε μικρότερη βιωσιμότητα των μοσχευμάτων. Η επέμβαση πρέπει να γίνεται με άσηπτες συνθήκες χειρουργείου όταν υπάρχει τεχνητό υλικό στην κρανιοτομή. Είναι καλύτερα να προηγούνται τουλάχιστον επί δίμηνο τονωτικές δερματικές θεραπείες.