Αραίωση μετά την μεταμόσχευση μαλλιών
July 29, 2016
ποσο κοστιζει η εμφυτευση μαλλιων
Ποσο κοστιζει η εμφυτευση μαλλιων
October 11, 2016
Τα μαλλιά φυσιολογικά με το πέρασμα την χρόνων ιδίως μετά τα εβδομήντα έτη αδυνατίζουν και αραιώνουν όμως αυτό μπορεί να συμβεί και γύρω στην μέση ηλικία. Ο κύριος λόγος άντρων μέσης ηλικίας και άνω να θέλει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών είναι για να μην φαίνεται μεγαλύτερος καθώς και για λόγους προσωπικούς η επαγγελματικούς δηλαδή χαμηλή αυτοεκτίμηση ανασφάλεια η πρόσληψη σε εργασία η τέλος τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Στις γυναίκες με παρόμοιο πρόβλημα η επιθυμία είναι μεγαλύτερη διότι ο άντρας ασχολείται λιγότερο με την αισθητική του. Το πρόβλημα όπως είπα μπορεί να οφείλεται στο πέρασμα των χρονών η στην σε μια αργής εξέλιξης κληρονομικότητα η σε άλλους παράγοντες όπως φαρμακευτικούς και παθολογικούς σε ιατρικές επεμβάσεις καθώς και σε έντονο ψυχολογικό stress. Άλλοι λόγοι που λαμβάνονται υπόψη είναι τα άσπρα μαλλιά η μετρία σε πυκνότητα δότρια περιοχή και ίσως λόγοι υγείας που πρέπει να είναι συμβατοί με μια χειρουργική πράξη. Η μεταμόσχευση στην μέση και άνω ηλικία πρέπει να είναι πιο συντηρητική στους άντρες. Η μπροστινή γραμμή πρέπει να ξεκινά πιο πίσω, οι κρόταφοι να αντιστοιχούν στην ηλικία του και η γενικότερη νέα του εμφάνιση να είναι παραπλήσια της προ της επεμβάσεως. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει για τις αντίστοιχης ηλικίας γυναίκες όπου όμως η δότρια περιοχή σπάνια είναι επαρκής. Επιβεβλημένη θεωρώ μια θεραπευτική προετοιμασία στα μαλλιά με λοσιόν και βιταμίνες. Η μέθοδος μεταμόσχευσης είναι η fue [strip] διότι παρέχει ασφαλέστερα και περισσότερα μοσχεύματα στον λιγότερο δυνατό χειρουργικό χρόνο λαμβανομένου υπόψη ότι με το πέρασμα των χρόνων μειώνεται η βιωσιμότητα των μοσχευμάτων.